Journal Tenace

(Version francophone en bas)

Beste Vrienden van Boot Tenace,

Zoals gemeld in een vorig journaal heeft Boot Tenace in mei jongstleden in relatieve stilte een lege ligplaats gekaapt in het Asiadok met de bedoeling om het nu eens face to face uit te praten met de Stadshavendienst wat betreft Boot Tenace, die, onbegrijpelijk, al 4 jaar de toegang wordt ontzegd tot de thuishaven: Antwerpen.

We stelden voor de tijdelijke leegstand op het water in te vullen met Fora voor Experimentele Zaken van Diverse Aard zoals oa Boot Tenace. Als antwoord kregen we een gasboete en een dwangbevel van de burgemeester om onmiddellijk de Stadshaven te verlaten. We hebben dat naast ons neergelegd want wat wij éérst willen weten is waarom dit voorstel niet eens overwogen wordt terwijl een diverser waterlandschap ook een win-win deal kan zijn. ‘t Is toch waar zeker?

We zijn dus eens gaan horen ter plaatse en achteraf bezien was dat een vruchtbaar gesprek en zijn er wederzijds toch een aantal vooroordelen gesneuveld en misverstanden uit de weg geruimd. Het compromis is dat als we eerst de Stadshaven uitvaren en een nieuwe aanvraag doen er serieus naar een oplossing zal gezocht worden op korte termijn.

We zijn curieus of dat ook zo zal zijn. Maar wie vertrouwen wil moet dat ook kunnen geven en daarom zullen we dat eens proberen. Boot Tenace duikt dus een tijdje onder ergens op de parking van Antwerpen in Vlaanderen en doet een nieuwe aanvraag om vanaf september in Antwerpen te overwinteren. Want van hieruit willen we ons nieuw project voor de zomer 2019 voorbereiden en voorstellen: Rand-Gemeente/Ban-Lieu/Sub-Urb, een project dat nog in de embryonale fase zit en dat we samen met u verder willen ontwikkelen. Daarover later meer.

In afwachting openen we tijdens onze afwezigheid in de maand augustus een Tenace Ambassade in Bar Panik aan de Kattendijkdok-Oostkaai. Deze oase in de lintbebouwing van zomerbars langs de Antwerpse kusten is zo gastvrij om hiervoor een hoekje te reserveren.

De Ambassade Tenace zal elke vrijdag en zondag van 14 tot 20u beschikbaar zijn om al uw faq te beantwoorden zoals: Hoe ist met de Tenace? Waar staat de boot nu? Wanneer is er nog eens iets te doen op de Tenace? Wat als de Tenace niet terug mag komen?Etc etc… U begrijpt dat we bepaalde zaken niet zomaar aan bepaalde neuzen gaan hangen, zo groot is het vertrouwen in de overheid nu ook weer niet. Maar als goede Vrienden, Buren en/of Passanten bent u via een visum van de Ambassade in Bar Panik altijd welkom op de Tenace, waar dan ook.

De Ambassade is meteen een denktank als voorbereiding van het project Rand-Gemeente/Ban-Lieu/Sub-Urb én u kan er een petitie tekenen om de Tenace back in town te krijgen, mocht dat nodig zijn.

Op de Tenace Ambassade bij Bar Panic kan u ook genieten van een fris glas bootgebrouwen 50/50 Limonade, met het fruit van het seizoen, zout en zoet.

En wat nog mooier is: met de opbrengst van Limonade 50/50 steunt u niet alleen Boot Tenace maar spaart u mee voor een live performance op het einde van de maand: de keuze van uw geliefde Boot Tenace in uw geliefde Bar Panik, hoe schoon kan ‘t leven zijn? Reden genoeg om daarop het glas te heffen, Santé!

Uw correspondente ter plaatse, Mme Belga

PS. Elke vrijdag is er in Bar Panik vanaf 19u ook een gastronomische vegetarische schotel te degusteren aan schappelijke prijs, een aanrader!

__________________________________________________________________________________

Chers Amis du Boot Tenace,

Puisqu’on pouvait pas amarrer ce printemps à Bruxelles et on n’avait pas des projets en Wallonie cet été on a décidé de s’occuper cette année d’Anvers, notre base et port d’attache ou les autorités fluviale nous réfugent déjà 4 ans le passage pendant qu’il y a plein des places libres.

On a alors piraté une de ces places et proposé aux autorités du port de mettre ces places libres temporaire disponible aux activités fluviale des Fora des Affaires Expérimentales du Sorte Divers comme, entre autres, Boot Tenace.

La réponse était une amende et un ordre du bourgmestre de quitter le port tout de suite.

On a mis ce lettre à côté car on veut d’abord savoir pourquoi ils veulent même pas réfléchir de ce proposition qui nous semble un avantage pour la diversité fluviale de la ville.

Alors on est une fois allé parler au bureau la bas et c’était quand même un entretien fertile. Quelques malentendus ont été enlevés et nous nous comprenons plus ou moins. Le compromis est que, si le Tenace quitte le port et fait un nouveau demande ils vont faire un effort de trouver une solution en court terme.

Nous somme curieux si ça va vraiment s’arranger. Mais pour reçevoir de la confiance il faut aussi pouvoir le donner. Alors on a décidé d’accepter ce compromis et de se planquer dans le parking d’Anvers, c.à.d. qqpart en Flandre. Au même temps on fait un nouveau demande pour passer l’automne/hiver à Anvers afin de préparer et présenter notre nouveau projet pour l’été 2019 qui s’apellera Rand-Gemeente (Ban-Lieu/Sub-Urb) et qui se déroulera aussi en Wallonie et qu’on veut développer en coopération avec d’autres organisations/artistes/bricoleurs.

Pendant l’absence du Tenace à Anvers on tient ouvert un Ambassade Tenace au Bar Panik, un oase entre la bordure des bars d’été aux côtes Anversoise.

Là on nous offre l’hospitalité d’un coin dans leur Bar sympa qui vaut une passage si vous visitez Anvers.

L’Ambassade Tenace sera ouvert en août le Vendredi et le Dimanche entre 14-20h. pour tout vos questions comme: Ou est le Tenace? Qu’est-ce qu’il va passer si le port tient pas sa promesse? Quels sont les projets en futur? Etc etc. Vous comprenez que certains sujets vont d’abord être discuté dans l’Ambassade Tenace avant de partager en public, notre confiance dans les autorités du port sont quand même limité. Vous pouvez aussi là signer une pétition pour Boot Tenace back in town en cas nécessaire. Et surtout: Les bons Amis, Voisins et Passants qu’on a rencontré partout dans la Belgique sont toujours bienvenues au Boot Tenace. Visa (à vis) à régler via l’Ambassade Tenace au Bar Panik, Kattendijkdok-Westkaai à Anvers, nous allons vous donner les coordonnées du Boot Tenace sur place.

Et on plus: à l’Ambassade Tenace vous pouvez déguster des Limonades 50/50, délicieux limonades fraîche du saison composés au Laboratoire Tenace. En buvant les Limonades 50/50 non seulement vous soutenez Boot Tenace mais aussi vous investez avec dans une performance live au Bar Panik au fin du mois. Et bien Santé, votre bateau préférée dans le Bar le plus cool d’Anvers, comme la vie est belle!!!

Avec amitié, votre correspondante surplace, Mme Belga.

PS. Aussi tous les Vendredis au Bar Panik à partir de 19h: Cuisine végétarien gastronomique: recommandé!!!

Advertenties

JOURNAL TENACE

(version français en bas)

Beste Vrienden van Boot Tenace,

Hoog tijd voor een update betreffende de zaak Boot Tenace, varend Forum voor Experimentele Zaken van Diverse Aard..

In oktober vorig jaar ging Boot Tenace in winterslaap in Rupelmonde. Het plan was om in de lente naar Brussel te varen voor enkele maanden maar de havenautoriteiten konden dit jaar geen toelating geven wegens werken in de haven.

Dan maar in Rupelmonde gebleven, lieflijk dorp aan de weidse Schelde, elke dag schoon weer ook al is het weer slecht. Een exuberant bloeiende lente langs de walkant en de weidsheid van de mooie Schelde aan de andere kant, en Boot Tenace daar tussenin. Sportief bereikbaar vanuit Antwerpen voor de Vrienden en goeie Buren. Een paradijs, wat wil een mens nog meer?

Ge weet het: Passanten. Elke identiteit, en dat is Boot Tenace ook, die geen impulsen krijgt van wat er zoal passeert in de wereld buiten het eigen kringetje lijdt op de duur aan bloedarmoede. En daarbij, we misten u, we misten onze thuishaven Antwerpen waar we al die jaren niet zijn kunnen aanmeren en waar al die goeie Vrienden wonen die mee aan de basis stonden van het project Boot Tenace.

En voilà, we hebben dus een lege ligplaats in het Asiadok gekaapt. Weliswaar zonder toelating van de havenautoriteiten, want hoe schoon we het ook vroegen de voorbije jaren, we kregen die nooit. Wij accepteren dat niet langer, het Eilandje is geen postkaart voor toeristen en welvarende burgers maar een buurt die ons nog altijd nauw aan het hart ligt en waar we jaren bezig zijn geweest. Het kan niet dat daar geen plaats meer is voor projecten als Boot Tenace.

Daarom hebben we aan de Stadshaven voorgesteld om de tijdelijke leegstand in het waterlandschap van het Eilandje in te vullen met sociaal-culturele activiteiten van oa Boot Tenace. Onder andere, want we hebben tijdens onze tour door België wel meerdere bootinitiatieven ontmoet die de diversiteit op het water kunnen inkleuren.

In afwachting van het antwoord werken wij op Boot Tenace aan een nieuw experiment:

de 50/50 limonade, pittige bootgebrouwen limonades die binnenkort verkrijgbaar zijn in andere fora voor Experimentele Zaken van Diverse Aard op het Eilandje zoals daar zijn: Bar Paniek, De Kosmopoliet, Café le Tour, Kamping Kontiki, De Seef…

Deze affaires organiseren dit weekend een buurtfeest in de Cadixwijk: FELIZ CADIX?  1,2 en 3 juni

De helft van de opbrengst van de 50/50 limonade wordt geïnvesteerd in live acts in de zaken waar zij aangeboden worden. U betaalt dan geen entree voor concerten, performances, expo’s etc. Neen, u investeert erin door 50/50 limonade te drinken. Als dat geen win-win deal is!

Onze 50/50 limonade wordt voorgesteld op zondag 3 juni in Bar Paniek met een tongstrelende degustatie vanaf 14u. Ge wordt er niet zat van maar wel euforisch. U weze gewaarschuwd!

Oh wat zijn we blij om weer eens in Antwerpen te zijn met Boot Tenace!!!

Keep in touch, we houden u op de hoogte…

Uw jonggepensioneerde reporter ter plaatse,

Mme Belga alias Ma ‘68.


 


Si vous ne souhaitez plus reçevoir le journal Bateau Tenace laissez-nous savoir et on vous laisse sauter du bateau tout de suite.

Chers amis de Boot Tenace,

Le temps d’une mise à jour sur le cas Boot Tenace, Forum des Affaires Expérimentalesde Sorte Divers .

En octobre de l’année dernière, Boot Tenace est entré en hibernation à Rupelmonde. Le plan était de naviguer au printemps à Bruxelles pour quelques mois, mais les autorités portuaires ne voulaient pas donner l’autorisation d’amarer cette année à cause des traveaux sur le site.

Nous sommes donc restés à Rupelmonde, charmant village sur la grande Escaut, du beau temps tous les jours, même si le temps est mauvais. Un ressort de floraison exubérante le long du rivage et l’immensité de la belle Escaut de l’autre côté, et Bateau Tenace entre les deux. Sportif accessible d’ Anvers pour les Amis et des bonsVoisins. Un vrai paradis. Qu’est-ce qu’on veut en plus?

Vous le savez: des Passants. Une identité, ce qui est Boot Tenace aussi, qui reste dans son petit cercle sans impulse de ce qui passe dans le monde souffre enfin d’anemie.

En outre, vous nous manquait, notre port d’attache Anvers nous manquait, ou habitent tous ces bons Amis qui étaient avec nous à la base du project Boot Tenace.

Et voilà, Boot Tenace à détourné une place vide au port d’Anvers, certes sans autorisation du port d’Anvers, ce qu’on si souvent demandé gentil mais jamais reçu.

On n’accepte plus ça, le vieux port n’est pas qu’une carte postale pour les touristes et les riches mais un quartier proche de nos coeurs ou on a faits des activités pendant des années, pas possible qu’il y a plus de place pour un project comme Boot Tenace.

Alors on a proposé aux autorités de remplir des emplacements temporaire vide dans le vieux port avec des activités social-artistique comme ea Boot Tenace. Entre autre, car on a rencontré plusieurs activités fluvials interessant pendant notre Tour de Belgiquequi peuvent colorer avec la diversité fluviale d’Anvers.

En attendant de la repons du port on travaille au Boot Tenace d’un nouveau Experiment de Sorte Divers, c.à.d. Les Limonades 50/50, limonades épicées brassées au Boot Tenace qui seront bientôt disponibles dans d’autres forums pour les AffairesExpérimentales de Sorte Divers au vieux port comme il y a: Bar Paniek, De Kosmopoliet, Café le Tour, Kamping Kontiki, De Seef. Tous ces Affaires organisent prochain weekend ensemble une fête du quartier FELIZ CADIX (voir programme ci-joint!).

La moitié des profits des Limonades 50/50 seront investies dans des actes livesurplace. Vous ne paierez pas d’entrée pour des concerts, des spectacles, des expo’s, etc. Tout ce qu’il faut faire est d’investir en buvant de la limonade 50/50. Si ça n’est pas un win-win deal!

Notre limonade 50/50 sera présentée le dimanche 3 juin à Bar Paniek avec une dégustation appétissante à partir de 18h. Vous ne serez pas bourrés, mais quand-mêmeeuphorique. Vous êtes prévenu!

Ohlala, comme on est content d’être arrivé enfin après 4 ans dans notre port d’attache!

Keep in touch, on vous tient au courant!

Votre reporter jeune retraité sur place,

Mme Belga alias Ma ‘68.

Journal Tenace

(Vlaamse versie onderaan)

Hallo,

Marchienne-au-Pont fait penser à une belle fille. Pendant que la belle mère Charleroi dresse sa fille préferée, le centre, avec un boulevard de digue, un tout nouveau shoppingcenter blingbling et du culture subsidié pour aller au bal avec les investisseurs et les touristes Marchienne continue à grater dans le cendre: la maison communale a l’air d’un squad, la piscine tombé en panne est barricadé pendant des années, les rues sont plein des trous, les bâtiments négligés. Et pour la fête du quartier le Pardon il y a zero budget. Ou reste le prince pour essayer le soulier? (Laurent, au travail?)

En attendant, le Tenace, le Forum flottant pour des Affaires Experimentales de Sorte Divers aussi non subsidié, se dresse pour aller au bal du Pardon, fête maritime du quartier et aussi le finissage de notre séjour à Marchienne-au-Pont.

Le programme pour ce weekend:

Vendredi 29 septembre
18h – 21h: Plat du jour Veggie à 7€
20h30: Concert
DE KOFFIE VAN MORGEN
De Koffie van Morgen (le Café du Lendemain) est un coöperation entre Le Vecteur (Charleroi) et Atelier Claus (Brxl). Ils explorent les possibilités entre des instruments acoustic combiné aux instruments electronic. Improvisations libres entre le jazz et la musique electronic.

Libre contribution.

Samedi 30 septembre
12-18h LE PARDON de Marchienne-Au-Pont
Bénédiction des bateaux et rencontre amicale entre les bateliers. C’est la fête où pour la dernière fois de la saison, toutes les disciplines nautiques confondues, ont le plaisir de se retrouver, se rencontrer et échangent leurs aventures et mésaventures. Marché brocante entre 10-18h, bars du quartier, fanfares, etc etc.

Programme complète: voir http://www.pardondemarchienne.be

Dimanche 1 octobre
18-21h Plat du Jour
20h30 en coöperation avec Rockerill
ROCKERILL PRESENTS: BAYACOMPUTER
Des compos tombées d’un camion remontant l’autoroute du soleil à contre sens. Des saumons remontant la même autoroute, croisent le camion et reprennent le contrôle. On vit quand même une belle époque!

Pendant tout le weekend il y a moyen de logement. Soit camping dans le parc en face du Tenace (gratuit), soit au hostel couleur local chez Shanty (25 euro/nuit) reserver : shantyguesthouse.doomby.com/

Aussi : Charleroi safari, tours guidés vue par un angle particulier : charleroiadventure.com/nl/

Bienvenues au Pays Noir !

Votre correspondente locale

Mme Belga

__________________________________________________________________________________

Marchienne-au-Pont doet een beetje denken aan Assepoester. Terwijl Charleroi haar ene dochter, het centrum, optuigt met een chique boulevard, een spikslinternieuw shoppingcenter en cultuursubsidies blijft Marchienne met haar versleten kloffie in de asse graaien: het gemeentehuis lijkt op een kraakpand, het zwembad is al jaren dichtgetimmerd, de straten zijn vol gaten, het station en de gebouwen zijn onderkomen en voor het wijkfeest de Pardon is er zero budget. Waar blijft de prins met het schoentje ? (Laurent, doe er iets aan !)

In afwachting begint de Tenace, eveneens niet gesubsidieerd drijvend Forum voor Experimentele Zaken van Diverse Aard, aan het laatste weekend van ons verblijf in Marchienne-au-Pont. En ‘t is de moeite :

Vrijdag 29 september

18-21u Plat du Jour

20.30u concert
DE KOFFIE VAN MORGEN
Een samenwerking tussen Le Vecteur (Charleroi), Ateliers Claus (Brxl) en de Tenace
Improvisatie tussen accoustische en electronische instrumenten door muzikanten met een free jazz achtergrond.
Vrije bijdrage

Zaterdag 30 september
12-18u: LE PARDON
Een maritiem wijkfeest, een feestelijke afsluiting van het vaarseizoen met zegening van de boten, fanfares, rommelmarkt, marinekadetten, schippersvrouwen met versgezette permanenten etc etc. Voor het volledige programma : zie http://www.pardondemarchienne.be/

Zondag 1 oktober
In samenwerking met Rockerill, de cultuurkathedraal die ooit de fabriek van Cockerill Sambre was.

18-21u: Plat du Jour
20.30u ROCKERILL PRESENTS: BAYACOMPUTER
Van een op de route de soleil spookrijdende camion gevallen composities. Zalmen op dezelfde route komen de camion tegen en nemen het stuur over. Over hoe schoon het leven kan zijn in tegengestelde richting !

Het hele weekend is er gelegenheid tot logement : soit op de camping in het park  aan de overkant (gratis) of Chez Shanty, een hostel met couleur local (25 euro/nacht, bien soigné). Info en reservaties :shantyguesthouse.doomby.com/

En ook een aanrader: op safari in Charleroi met Nicolas Buissart. Info en reservaties :charleroiadventure.com/nl/

Welkom in Le Pays Noir !

Uw reporter ter plaatse,

Mme Belga

Journal Tenace

(Nederlandse versie onderaan)

Bonjour!

Il y a quelque chose bizar à Charleroi.

Même s’il y a beaucoup de pauvereté et que les rues sont fort négligés on voit peu des visages aigres et tout le monde te dis bonjour. Et il y a l’herbe qui repousse le beton, des murs résistants qui transforment en street art, l’usine Cockerill Sambre devenu cathedrale culture Rockerill.  L’envie survit la misère et on se debrouille. Pas étonnant que dans ce cadre Charleroi est la capitale de la bande dessinée, les décors se déroulent de l’un à l’autre. La laideur revèle une beauté pour ceux qui veulent le voir. Non, rien est fini, tout recommence. Soit à une autre manière. Le Carolo est fière de sa ville et avec raison: le “new black” de Charleroi est cool.

Une raison en plus de visiter le Tenace ce weekend est le Festivalleke qui prend lieu à Rockerill le Samedi et le Dimanche, avec une suite au Tenace le Dimanche soirée. Plein des choses à decouvrir pour remplir le weekend et dormir vous pouvez dans une hostel seulement connu de bouche à l’oreille: chez Shanty, bon accueil dans un cadre special mais chaleureux. C’est 25 euro/nuit avec petit déjeuner. Info: http://www.shantyguesthouse.doomby.com. Tel. 0489/76 73 47. Couleur local garanti.

Ceux qui veulent découvre Charleroi par safari peuvent pas manquer de contacter Nicolas Buissart de Charleroi Adventure. Charleroi vue d’un aigle gaga. Tout info: http://www.charleroiadventure.com.

Le mot  de passe est toujours “boot Tenace”.

Alors ce week-end, en résumé:

23-24 septembre
à Rockerill, Rue de la Providence, 136 Marchienne-au-Pont
FESTIVALEKE
Théâtre-Musique-Video-Danse-Performance-Jeux Masqué-Atelier-Cinema-Exposition
Info: www.festivaleke.com

24 septembre
à partir de 18h au Tenace, Quai du Sambre Marchienne-aPont
After-show Festivaleke
18-21h plat du jour
20u30  CLEMENT NOURRY
des haïkus soniques, des madrigaux électriques et des ritournelles obsédantes.
https://www.youtube.com/watch?v=fI7qS7mYUBo
http://www.solitaryboy.net/

On attend du soleil, soyez bienvenues!

Votre correspondente surplace,
Mme Belga xxx

_____________________________________________

Hallo,

Er is iets vreemd aan Charleroi. Verwaarloosde straten en gebouwen, veel armoede maar toch: weinig zure gezichten en iedereen zegt goeiedag. En door het beton heen groeit weer groen. De afgebrokkelde muren veranderen in street art en de fabriek Cockerill Sambre is de cultuurkathedraal Rockerill geworden. De goesting heeft de miserie overleefd, men trekt zijn plan. Niet te verwonderen dat Charleroi in deze context de hoofdstad is van het stripverhaal, het ene decor volgt het andere op. Het lelijke onthult de schoonheid pas als ge erdoor wilt kijken. Neen, niets is afgelopen, alles herbegint, zij het op een andere manier. Charleroi is niet hopeloos, ook al lijkt dat zo. De Carolo is fier op zijn stad ondanks alles. En terecht, the new black van Charleroi is cool.

Een reden te meer om de Tenace dit weekend te bezoeken is het Festivaleke dat zaterdag en zondag plaatsvindt in Rockerill en een vervolg heeft op de Tenace zondagavond.

Een tip voor wie er een weekenduitstap wil van maken: overnachten kan in het hostel Chez Shanty waar Shanty zijn gasten een warm welkom biedt in een heel apart decor. (25euro/nacht, ontbijt inbegrepen). Couleur local gegarandeerd. Info:  http://www.shantyguesthouse.doomby.com Tel. 0489/76 73 47.

En wie Charleroi wil ontdekken vanuit een eigenzinnige hoek gezien kan op safari met Nicolas Buissart van Charleroi Adventure, bien gaga. Info: http://www.charleroiadventure.com. Het wachtwoord in beide aanbevelingen is “BootTenace”.

Dit weekend, samengevat:

23-24 september 
in Rockerill, Rue de la Providence, 136 Marchienne-au-Pont
FESTIVALEKE
Theater-Muziek-Video-Dans-Performance-Jeux Masqué-Atelier-Cinema-Exposities
Info: www.festivaleke.com

24 september
à partir de 18h au Tenace, Quai du Sambre Marchienne-aPont
After-show Festivaleke
18-21h plat du jour
20u30  CLEMENT NOURRY
Sonore haïkus, electrische madrigalen en obsessieve jingles.
https://www.youtube.com/watch?v=fI7qS7mYUBo
http://www.solitaryboy.net/

Kom af en gun uzelf een fijn nazomertje in Charleroi!

Uw lokale correspondente,
Mme Belga xxx

journal tenace

(nederlandse versie onderaan)

Ce n’est pas une ville, c’est pas un village, ni une zone industriel et ni une espace vert, non, Charleroi, c’est un mixe émietté de tout ça, la vidange d’une gloriante époque industrielle récapturé peu à peu par la nature sauvage. Il y a une tristesse mais aussi une beauté là-dedans, la crise mais aussi la vie continue, n’importe de quel point de vue.

Eh bien, le Tenace est arrivé au quartier Marchienne-au-Pont, et ouf, ils sont encore tous là, les voisins: les battelières pensionnées, l’homme dans la fenêtre du 2ième étage et Gaiëtte, le chien du quartier. Content de revoir les potes Carolo qui passent et le bateau église qui va bénir le Tenace est en face. Amarrer à Marchienne c’est un peu comme rentrer chez soi, on se sent bienvenues.

Afin de réchauffer les coeurs dans cet automne en plein été on vous invite pour une première soirée au Tenace à Charleroi, Marchienne-au-Pont, Quai du Sambre:

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

18-21h Plat du Jour (veggie, 7euro)

 20h BALEINE3000
Dadaistic rap

https://baleine3000.bandcamp.com/
Pour tout âges, la même langue: le dada.

Soyez bienvenues de nous partager!

Votre correspondente surplice
Mme Belga

Pour y arriver:

En train d’Anvers/Bxl jusqu’à Marchienne-au-Pont. Sortie de la gare suivez à gauche, au grand route à droit, 3ième à gauche.

En voiture: Suivre Marchienne-au-Pont au centure Charleroi. Après Marchienne-Centre. Avant le pont à droite pour arriver au Quai du Sambre.

A pied de la gare Charleroi-Sud: Suivez le chemin d’halage vers la gauche. Ne traversez pas le pont en face de la gare. Ballade de 4km à travers le paysage post-industriel de Charleroi. A Marchienne, traversez le pont et prend l’escalier pour descendre au quai.

 

Het is niet echt een stad, niet echt een dorp, geen industrie- of groene zone maar het is alsof dat alles door de gehaktmolen is gedraaid: Charleroi, het leeggoed van een glorieus industrieel tijdperk dat beetje bij beetje weer overwoekerd wordt door de wilde natuur. ’t Is triestig maar ook schoon, als de gouden gloed van herfst.

We zijn dus aangemeerd in Marchienne-au-Pont, deelgemeente van Charleroi. En oef, ze zijn er nog, de Buren: de gepensioneerde schipperinnetjes, de man in het venster en Gaïette, de lievelingshond van de Willy. Fijn ook om de Carolose companen weer te zien en de kerkboot aan de overkant ligt al klaar om de Tenace te zegenen. Aanmeren in Marcienne is een beetje als thuiskomen.

Om de harten te verwarmen in deze kille midzomerherfst nodigen we U uit op de 1ste soirée Carolo

ZONDAG 17 SEPTEMBER

18-21h Plat du Jour (veggie, 7euro)

 20h BALEINE3000
Dadaistic rap

https://baleine3000.bandcamp.com/
Voor alle leeftijden één taal: DaDa.

Welkom en zeer bienvenues!

Uw reporter ter plaatse,
Mme Belga

Wegwijzer:

Met de trein: vanuit Antwerpen/Brussel afstappen in Marchienne-au-Pont. Uitgang station naar links, aan grote baan naar rechts, derde links ten einde.

Auto: Volg Marchienne-au-Pont op ring Charleroi. Verder Marchienne-centre. Voor de brug links afsllan om aan Quai du Sambre te raken.

Te voet: vanaf station Charleroi-Sud het jaagpad nemen naar links zonder de brug over te steken. Blijven volgen tot aan de brug van Marchienne. Wandeling van ong. 4 km door post-industriele zone. Brug Marchienne oversteken en via de trappen naar de Quai du Sambre

Journal Tenace

(version francophone en bas)

Beste Vrienden,

Eerst en vooral een dikke merci voor al de medewerkers/deelnemers aan de eerste try-out produktie van Reizen Kontiki: Trippelmonde. Reislijder is a hell of a job maar dank zij uw gezelschap was het een superfijne ervaring die smaakt naar meer van dat soort Experimentele Zaken!

Maar ter zake nu. Heden maakt de Tenace zich klaar om te vertrekken naar Charleroi.

Daar zullen we, samen met Vrienden, Buren en Passanten het feest van de Pardon voorbereiden en vieren. De Pardon is een traditie in Marchienne waarbij de boten zich eind september verzamelen om gezegend te worden. Dikke flauwekul, zal u zeggen, daar geloof ik niet in. Maar ik zeg: baat het niet dan schaadt het niet. Ge kunt nooit genoeg gezegend worden in het leven en een boot zeker niet. Iets of iemand zegenen is erin geloven, en dat doet deugd. Zo’n boot voelt dat, en daarbij, dan is onze Willy ineens meegezegend, voor de veiligheid. En de militairen die daar rondlopen ook, voor de zekerheid. En daarbij, heel Marchienne-au-Pont zegent mee, is ‘t niet in de kerk dan in ‘t café.

We gaan dus voor de eerste keer de Pardon meemaken en daar kijken we echt naar uit. Reizen Kontiki broeit op een plan om u mee te nemen. Keep in touch en u blijft op de hoogte.

Maar eerst maken we een pit-stop van donderdag tot en met Zondag in Brussel, bij onze vrienden van Allee du Kaai recht tegenover Tour en Taxis aan de Havenlaan.

Donderdag/Jeudi 31 augustus/août in Brussel

Radio Panik

met performances van Kanker Kommando, Alert Niveau 5, Marica Takino, Ben Bertrand en Alex Beaurain.

vanaf 19u.

Er is ook een plat du jour voorzien, vegetarisch (7euro).

See You Soon!

Uw correspondente ter plaatse,
Mme Belga

————————————————————————————————————————

FR

Chers Amis,

Merci à tous qui ont collaboré/partagé au premier essai de Reizen Kontiki: Trippelmonde, voyage piéton de Chateau Nord (Anvers) au Tenace à Rupelmonde. Quel plaisir de voyager avec une compagnie exquise comme vous! Cela donne envie d’inventer d’autres voyages experimentals, on y pense.

On prepare le Tenace pour un nouveau voyage qui va nous naviger vers Marchienne-au-Pont à Charleroi. Là, on va préparer avec et partager le Pardon.

Le Pardon est une fête traditionnel à Marchienne au fin de septembre qui réunit les bateaux pour être benit. Du quatsh tu dit? Moi je dis: c’est pour le bien du monde, ça n’abîme personne et c’est bon pour un bateau d’être benit. Ca veut dire qu’on y croit et un bateau, certainement un bateau comme le Tenace apprecie ça.

Et au même fois aussi Willy, notre chat sera benit, pour la sécurité. Et aussi les militaires qui patrouillent là seront benit, pour la certitude. Et tout le monde à Marchienne sera benit, soit par le curée, soit dans les cafés.

C’est notre premier Pardon et on va le partager avec des Amis, des Voisins et des Passants. Et avec vous on espère, Reizen Kontiki y en travaille.

Mais d’abord on fait un pit-stop à Bruxelles chez nos amis d’Allee du Kaai en face de Tour et Taxis, Havenlaan et Radio Panik vient nous joindre le Jeudi! (voir l’annonce en haut)

Keep in touch et à bientôt!

Votre correspondente surplace,
Mme Belga

Journal Tenace

Dag Allemaal,

Om te beginnen: Trippelmonde is voor deze eerste editie volzet. Tenslotte willen we U niet als massatoerist maar als zeldzame soort.

Dit goed lezen aub

De Waterbus van 12.30u vaart niet op maandag. Daarom moeten we allemaal op die van 13.30u. Reserveren kan niet dus we moeten op tijd aan de halte zijn om erbij te kunnen. TEN LAATSTE OM 13 U!!!

Het wordt een uitdaging om met zijn allen op die bus te geraken dus probeer op tijd te zijn.

Mocht u die bus toch missen: geen wanhoop. Er zijn 2 opties:

1. Wachten op de volgende om 14.30u en dan nakomen in Kruibeke. De in te slagen weg is aangeduid met lintjes in de nationale driekleur en voor de achterblijvers laten we kruimels achter, sporen die u als opmerkzame wandelaar zeker zal vinden.

2. Met de gratis veer naar Antwerpen-Lo en op het Frederik Van Eedenplein de bus naar St.Niklaas nemen. Afstappen Scheldelei Kruibeke. Op het einde van de Scheldelei begint het traject.

Voor mensen die liever met de fiets komen of kleine koters meehebben met buggy’s is er een traject uitgestippeld dat parallel loopt met het “alleen te voet”stuk van de wandeling. Fiets kan dus ook!

De terugweg maandagavond of dinsdag is op eigen kracht. Er zijn om het uur bussen van Rupelmonde naar Antwerpen-Lo. Van daaruit kan u verder met gratis veer of metro naar Antwerpen-Centrum. Uw bagage wordt zoals beloofd teruggebracht naar Kamping Kontiki op het Noordkasteel.

Er is een warme maaltijd voorzien op de boot en daarna, om 21u, een solo-optreden van altijd-goed muzikant

I Bambini Elko Blijweert.

Goed weer is besteld. We kijken er naar uit!

Tot maandag!
Mme. Belga
Reislijdster Reizen Kontiki
0486/10 87 64

REIZEN KONTIKI
Ervaren Reizen