journal Tenace

Gegroet,
Een convoigenoot met name Ken Van Petegehem zit al enige tijd te dubben over het fileprobleem in het Antwerpse en heeft daar een aantal oplossingen voor bedacht die hij graag aan u wil voorstellen op de Tenace, Forum voor Experimentele Zaken van Diverse Aard.
Deze zondag 4 december vanaf 14u dus:

Boekvoorstelling

Het einde van de Antwerpse Files”

door Ken Van Peteghem
met muzikale intermezzo’s door de auteur himself

Uiteraard kan erover gepalaverd worden of Ken’s oplossingen deugen of niet, en wie meer of betere ideeën over mobiliteit heeft wordt van harte uitgenodigd om zich bekend te maken.
En als we dan de files hebben opgelost, zo rond een uur of 6, dan is het eten klaar: een heerlijk winterkostje uit de kombuis van de Tenace (7euro).

Voor het eten graag reserveren voor zaterdagmiddag op 0486/10 87 64 via SMS!

Wees welkom!

Uw reporter ter plaatse,
Mme Belga

PS. Er zijn om het half uur bussen vanuit Antwerpen LO, Frederik Van Edenplein, bus 95. Lijn Antwerpen-Temse-St Niklaas. Duurt ong half uurtje. Afstappen Rupelmonde-centrum. Via Mercatorplein en Kasteelstraat naar Schelde en jaagpad volgen naar links tot aan de steiger.

Met de auto: Rupelmonde, parkeren einde Dijkstraat en voorbij de woonblokken naar de steiger.

_______________________________________________________________________________

Salut,

Un copain du Convoi, en particulier Ken Van Peteghem , se casse la tête depuis longtemps des problèmes d’embouteillages à Anvers. Il a trouvé des solutiions et il se sert du Forum des Affaires Experimentales du Sorte Divers pour vous les proposer. Alors:

Ce Dimanche 4 Decembre ap de 14h

Presentation du livre

Le Fin des Embouteillages Anversoise

par Ken Van Peteghem
avec intermezzo musical par l’auteur lui-même.

Les solutions proposés sont libre à discuter, et ceux qui ont des mieux/autres solutions sont cordialement invité à les exposer.

Après avoir resolu les embouteillages Anversoises, vers 18h, la cuisine Tenace vous sert un plas d’hiver delicieux comme d’habitude (7euro).

Veuillez réserver le repas avant samedi midi au nr. Tel. 0486/10 87 64.

Soyez Bienvenues au Tenace Rupelmonde!

Votre correspondante locale,
Mme Belga

On peut venir à Rupelmonde avec le bus ligne Anvers-StNiklaas. Descendre Rupelmonde-centre et traverser la place Mercator et Kasteelstraat pour arriver à l’Escaut. Suivre le chemin d’halage vers la gauche.

En voiture: Se garer au bout du Dijkstraat et se diriger à pied vers le débarcadère du Tenace.

Journal Tenace

NL

Hello,

Voor wie genoeg gecocoond heeft en eens een frisse neus wil halen stellen we volgende zondag een stevige wandeling voor langs het natuurschoon in Rupelmonde en Steendorp aan de Schelde. Gevolgd door een even stevige volxkeuken op de Tenace.

Afspraak om 14u aan de boot. Eten (7euro) is voorzien om 18u, voorafgegaan door een aperitief uit de Laboratoires Tenace productie van vorige zomer en gevolgd door artisanale kaasproeverij.

Voor het eten graag reserveren ten laatste zaterdagmiddag op nr 0486/10 87 64.

Hoe er geraken?

Met de auto: Dijkstraat Rupelmonde ten einde en parkeren aan de 2 woonblokken. Steiger Tenace is een eindje verderop naar de Schelde toe.

Met de bus: om het half uur vanop Van Eedenplein Antwerpen-LO. Bus 99 lijn Antwerpen St.Niklaas. Reistijd ong 45min. De Tenace ligt aan de eerste steiger, tegenover de 2 woonblokken.

Warm welkom!

Uw reporter ter plaatse,

Mme Belga

_________________________________________________________

FR

Hello,

Ce Dimanche on vous invite pour une bonne ballade à travers la beauté de Rupelmonde à l’Escaut, suivi par un bon repas au Tenace.

Rendez-vous vers 14h au Tenace.

Repas (7euro) vers 18h, précédé par un aperitief des Laboratoires Tenace et suivi ar une dégustation des fromages artisanales. A reserver avant samedi-midi telnr 0486/10 87 64

Comment y arriver?

En voiture: Rupelmonde Dijkstraat au bout et se garer au parking des blocs appartement. Le Tenace se trouve en face à 150m.

Au bus: prenez la ligne Anvers-St.Niklaas et descendez Rupelmonde centre. L’Escaut est tout près, à la côté gauche du centre est amarré le Tenace.

Bienvenues!

Votre contact surplace,

Mme Belga

Journal Tenace

Beste Vrienden,

Het weer ziet er niet zo best uit voor zondag, maar voor de dapperen die een bezoekje willen brengen aan de Tenace in Rupelmonde zijn er appelbeignets en koffie voorzien!

Bekijk de Schelde eens van de andere kant, maak een goeie wandeling met gezonde lucht à volonté en kom u daarna opwarmen in de huiskamerversie van de Tenace in wintermodus.

Wees welkom!

Om er te geraken:
-met de fiets vanuit Antwerpen: gewoon de Schelde volgen. Indien langs rechteroever: de overzetboot nemen in Hoboken-Kallebeek. (ong. dik uur)
-met de auto: neem de Dijkstraat tot op het einde en parkeer aan de woonblokken. Steek het Schelpenplein over naar de steiger.
-met de bus: lijn Antwerpen(LO)-St.Niklaas, afstappen Rupelmonde centrum. Ong. 500m van de steiger.

!!!De toegang tot de steiger is via een code op de poort. SMS 0486/10 87 64 en de code wordt u per kerende doorgestuurd.

Uw correspondente,
Mme Belga

———————————————————————-

FR

Chers amis,

Le temps ne semble pas si bon pour dimanche, mais pour les courageux qui veulent visiter le Tenace à Rupelmonde il y a des beignets aux pommes et café offerts! Voir l’Escaut, une fois de l’autre côté, faire une promenade en bon air de Rupelmonde et vous pourrez ensuite réchauffer dans la salon du Tenace en mode hiver.

Soyez bienvenus!

Pour y arriver:
-en vélo d’Anvers: il suffit de suivre l’Escaut. Si le long de la rive droite: prendre le ferry pour Hoboken Kalle Beek. (Approx. 1h)
-En voiture: prendre la Dijkstraat jusqu’à la fin et se garer sur le parking des immeubles résidentiels. Traversez le Schelpenplei direction l’échafaudage.
-en bus: Ligne Anvers (LO) -St.Niklaas, démonter centre Rupelmonde. Env. 500m de la jetée.

!!! Accès à la tour est via un code à la porte. SMS 0486/10 87 64, et le code seront envoyées par retour.

Votre correspondente,
Mme Belga

Journal Tenace

NL

Beste Vrienden,

We bevinden ons nog steeds in Rupelmonde, waar de Schelde op zijn schoonst is.

Toen de Tenace- na al die weken op de CNR werf- gezond en wel, fris geschilderd met zelfs gepoetste ramen toe te water werd gelaten gebeurde er een ongeluk. De schroef raakte een werfkar en brak. Brute pech dus.

En zoals u weet komt een ongeluk nooit alleen. Het woord pech komt dan ook van “pek”, het is zoiets als een hondendrol waar ge in trapt: het heeft een nasleep van meer malheur.

Om een lang verhaal kort te houden: de auto is naar de garage en de Tenace ligt heden op De Nieuwe Scheldewerven een beetje verderop in Rupelmonde voor herstelling van de schroef. Gelukkig is de boot daarvoor grotendeels verzekerd, want de herstelling van zo’n hondendrol is geen kattenpis.

Maar er is ook goed nieuws. Na de zoveelste poging van Überkommandant van de Antwerpse Stadshaven -met de puntjes op de ü, à la tête du client- om de Tenace met alle macht te weren uit de Antwerpse wateren, vroegen en kregen we een ligplaats voor deze winter in Rupelmonde, want daar valt met de burgemeester tenminste nog te praten. Dat is een hele opluchting, want na de bergop van de laatste weken kunnen we hier even op adem komen. Na een vernieuwd casco kunnen we weer gaan focussen aan een vernieuwde inhoud, want experimenteren, dat stopt niet bij de Convoi. Nu we cultureel asiel verkregen in Rupelmonde, die Schone aan de Schelde, is dat een prima gelegenheid om te bricoleren aan een nieuw concept voor de volgende uitkom. Rupelmonde ligt aan een kruispunt van waterwegen, dus de ideeën en inspiratie kunnen hier van alle kanten komen. Daarom zal om te beginnen ons Bureau voor Experimentele Zaken van Diverse Aard in november elke zondag open zijn vanaf 14u tot de hier meestal fenomenale zonsondergang. Wat ons betreft is Rupelmonde het nieuwe black!

U hoort er spoedig meer van, tot gauw…

Uw reporter ter plaatse,
Mme Belga

__________________________________________________

FR

Bonjour tous!

Le Tenace se trouve encore à Rupelmonde, là où l’Escaut dévoile sa vraie nature.

Alors qu’après des semaines, le bateau sortait du chantier – bien entretenu, arrangé et peint, comme un sou neuf quoi – , il y a eu un accident. Par un coup de vent la péniche a été repoussée contre une barrière du chantier et l’hélice du moteur a été brisée. Merde alors.

C’est comme quand on marche dans une crotte de chien, le malheur n’arrive jamais seul.

Bref, après quelques obstacles la voiture est rentrée au garage et le Tenace se trouve toujours à Rupelmonde, mais dans un autre chantier, pour la réparation de l’hélice. Heureusement que l’assurance couvre la plupart des coûts, on évite la faillite de justesse. Ouf !

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles : après un nouveau refus d’hivernage au port d’Anvers par son Überkommandant, qui met les point sur les ü, à la tête du client, et qui fait tout son possible pour tenir le Tenace loin des eaux Anversoises, on a demandé l’asile culturel ici à Rupelmonde, où il est encore possible de négocier avec le bourgmestre, qui est d’accord. Ouf!

On reste donc à Rupelmonde cet hiver, où, après la coque flambant neuve, on va pouvoir enfin se concentrer au niveau du contenu du Tenace. Car un Forum pour des Affaires Expérimentales de toute sorte doit se ré-inventer chaque saison. Rupelmonde est situé à un carrefour de voies fluviales qui mènent à Anvers, Bruxelles, Gand etc… Alors l’inspiration et les idées peuvent venir de tout côté. C’est un lieu excellent pour bricoler une nouvelle saison du Tenace pour le printemps !

Dans ce cadre on ouvrira en novembre chaque Dimanche le Bureau des Affaires Experimentales de toute sorte. Vos idées, votre inspiration, votre engagement et même votre compagnie sont le bienvenu !

On vous tient au courant le plus vite possible pour les jours et heures d’ouverture !

Rupelmonde ! It’s The New Black !!

Des nouvelles très vite. À bientôt !!

Votre correspondent surplace,
Mme Belga

Journal Tenace

NL

Salut,

C’est difficile de trouver un mot qui décrit la Fête Nationale à Charleroi le 21 juillet, mais en effect dans la Belgique Re-bricolé par K.A.K. tout le monde était bien content: le nouveau le Roi et la Reine, la peuple et le Conseil Super des Ministres qui avait même engagé quelques Fonctionaires de Musique et pourvu les Fruturistes des friteuses réunies du quartier Marchienne au Pont pour qu’ils peuvent cuire des meilleures frites qu’on a jamais mangé.

K.A.K. avait aussi re-bricolé le Brabançonne, le refrein “Mieux vaut mourir vivant que vivre morte” était chanté vigoureusement avec par tous les couleurs y présent. La Sainte Moule a benit tout ça avec l’eau bénit au vin blanc, et la profetie qu’elle à déclaré sur le pont de Marchienne était largement partagé par le profète locale Enrico.

Merci a tous qui ont contribué à cette Fête inoubliable. La Belgique Rebricolé: à suivre!!! Car d’office le travail n’a que commencé. C’est à nous, les Belges, de reconstruire un pays plus conviviale et cette fois on a profité du congé politique de faire mieux, c’est clair!

Le Tenace n’a pas dit adieu mais au revoir à Charleroi/Marcienne au Pont, le pays noir ou le charbon est balayé sous le tapis vert des terrils mais ou le chaleur est resté. Rien est fini, tout recommence!

Entretemps on est, aprés un court visite aux potes Bruxelloises, arrivé à Rupelmonde ou le Tenace va aller au cale seche pour entretien tout le mois d’août. On est amarré au bord de l’Escaut en attendent et on sent d’ici notre port d’attache Anvers. Mais les politiciens d’Anvers ont reservé le port pour le fric et le blingbling et c’est clair que le Tenace n’a pas une couleur de leur peinture. Pourtant les copins d’Anvers nous attendent, car c’est eux qui ont contribué le plus au bien-être de Tenace: eux ont droit de partager les fruits qu’on a ceulli aux quais belges les saisons passés. Ca nous pique, vous comprenez. A suivre.

En tous cas, le Tenace (A)-B-C Lines, Import/Export des Affaires Experimentales de Sorte Divers était une entreprise fertile. On a chargé et déchargé des affaires fort interessant à suivre. Et à lier, car on flottant à travers la Belgique on est devenu plus sûr que jamais: l’Union fait la Force!

A suivre.

Votre correspondent surplace,
Mme Belga

PS. Des images de Charleroi bientôt à voir sur boottenace.wordpress.com. Et la disque Tenace on Tour est encore disponible au Tenace!

_____________________________________________________________

FR

HiHo,

Het is moeilijk om een woord te vinden dat de Fête Nationale in Charleroi/Marchienne au Pont beschrijft, maar één ding is zeker: in het België dat K.A.K., de Koekelbergse Alliantie van Knutselaars bij elkaar hebben gebricoleerd tijdens hun residentie op de Tenace was iedereen dik content: de nieuwe koning en koningin, het volk, de superministerraad die zelfs muziekfunctionarissen hadden voorzien en ook in de wijk verzamelde friteuses opdat de Fruturisten de beste frieten ooit konden bakken. K.A.K. heeft ook de Brabaçonne aangepast en het refrein “Beter levend te sterven dan dood te leven” werd dan ook uit volle borst meegezongen door het volk. De Heilige Mossel zegende het gebeuren met wijwater in de wijn en haar profetie op de brug van Marchienne werd enthousiast beaamd door de lokale profeet Enrico.

Dank aan de velen die er samen een onvergetelijk feest van hebben gemaakt. We hebben van de politieke congé geprofiteerd om het zelf beter te doen en we zijn er nog in gelukt ook. Wordt vervolgd uiteraard, want het is maar een begin van iets dat nooit af is, België, net als de Tenace: under construction!

De Tenace zegt geen vaarwel tot Charleroi maar tot ziens, Marchienne au Pont, le pays Noir waar de steenkool onder de mat van de terrils is geveegd maar waar de warmte is gebleven. Rien est fini, tout recommence!

Ondertussen zijn we, met een tussenstop bij Allée du Quai in Brussel, aangekomen in Rupelmonde waar de Tenace binnen enkele dagen op het droge gaat voor onderhoud. En zie, daar zijn de eerste tekenen van heimwee naar onze thuishaven, Antwerpen. Waar al die goeie vrienden wonen die we nu ineens hard beginnen te missen.

Knoop het goed in uw oren, BDW, iedereen in België vindt de Tenace de max, en ge hebt niet het recht om uw stadshaven enkel te reserveren voor de poen en de blingbling. Aan de Tenace hebben vele Antwerpse handjes meegewerkt en die hebben het recht om mee te genieten van de vruchten die we langs de Belgische kades hebben geplukt. De A van ABC-Lines is nog niet ingevuld geraakt en dat willen we echt nog rechtzetten.

Tenace ABC-Lines, Import/Export Experimentele Zaken van Diverse Aard was in elk geval een vruchtbare onderneming, er zijn wreed interessante zaken gelost en geladen, er zijn perspectieven geopend voor samenwerking langs het water dat ons verbindt. Want van één ding zijn we zekerder dan ooit: Eendracht geeft kracht!

Wordt vervolgd.

Uw lokaalverslaggeefster,
Mme Belga

PS. Beelden van het Fête National in Charleroi binnenkort te zien op FB of boottenace.wordpress.com en de plaat Tenace on Tour is nog steeds verkrijgbaar op de boot.

***Tenace est en route pour le chantier naval, ce samedi 30 juillet pitstop Tenace à BXL!***
***Tenace is onderweg naar de scheepswerf, zaterdag 30 juli pitstop in BXL!***

Brocante Allee Du Kaai, 9-18h, Quai des Materiaux (Avenue Du Port), BXL

brocante

Journal Tenace

(Nederlandse versie onderaan)

Pour les nouveau arrivés au Tenace un peu d’explication.

Pendant 2 étés (’14-’15) les collectifs Anversoises Convoi Exceptionnel et Rotakt Records ont fait une expedition en péniche Tenace à travers la Belgique à la recherche du souscourant: on a enregistré ce qui bouge, s’organise, se développe aux quais Belges. De cette expedition on a fait un rapport musicale en forme d’un vinyl Tenace on Tour* le son des villes et villages ou on est passé, des musiciens locals, des conversations, des rumeurs etc.

Cet été on a presenté ce disque à Anvers, Bruxelles et Charleroi au traject Tenace ABCLines, import/export Affaires Experimentales de Sorte Divers.

On a exporté des musiciens d’Anvers à Bruxelles et on a importé des artistes et/ou des initiatifs innovatif à Charleroi. Charleroi est le dernier étappe des Tenace ABC-Lines qui finissent le 21 juillet, ah oui, par hasard la Fête Nationale de la Belgique!

Le Tenace est amaré au Quai de la Sambre à Marchienne jusqu’au 25 juillet.

*Le LP Tenace on Tour est disponible au bateau. (20 euro)
_____________________________________________________________

Bonjour!

On a passé le weekend à Marchienne en compagnie de notre entourage favorite: des Voisins, des Amis et des Passants. Un bouillon Belge accompagnée par un bon repas et de la bonne musique en belle vue de Marchienne-au Pont, qu’est-ce qu’on veut de plus? Et le Sambre qui mirroit çette bonne vie encore un fois, bonheur partagé est double honneur.

Entre nous au Tenace est K.A.K. (Koekelbergse Alliantie van Knutselaars). On s’a croissé à Bruxelles, des bricoleurs du tricolore Belge. Ah oui, c’était evident qu’ils voulaient bien venir avec nous à Charleroi, ou le Tenace est à leur disposition pour developper leur Affaire Experimentale de Sorte Divers.

Cette Affaire implique qu’ils vont explorer les possibilités de la réalité Belge, trouver des solutions pour des problèmes qui n’existent pas, essayer des nouveaux concepts, réinventer la Belgique quoi.

C’est possible qu’ils vous proposent des questions bizars, car ils vont avoir besoin de votre avis. Ne vous inqiète pas mais parcontre, imagine. Car la réalité est plus doutable que le rêve ces jours.

Le Tenace est ouvert:
lundi-mardi-mercredi 19/20 juillet 18h-22h

CAFE QUARTIER
21 juillet a partir de 14h

La Nova Belgica l
vous attend pour
la Fête National et le Point Finale des ABC-Lines

Animation periodique par K.A.K.
Bricolages, experiments, varieté avec intermezzo’s musicals locals

21h Concert
La Jungle (Chrlroi)

Frites/Boulette Sauce Tomate (8euro) ou excellent plat végetarien (7euro)

Entree gratuit

Aprés 24h afterparty au Drash National chez Rockerill, Rue de la Providence!

Tous Bienvenues au bord!!!

Votre reporter surplace,
Mme Belga

—————————————————————–

Saluut!

We hebben het weekend in Marchienne au Pont Charleroi doorgebracht in ons favoriete gezelschap: Buren, Vrienden en Passanten, en dat onder begeleiding van -op zaterdag- een stel rockende paardekoppen (Ponymen) en -op zondag- op de tonen van een pladijs (La Plie).

Welkom in Charleroi, Marchienne au Pont, aan de Quai du Sambre! We zijn in het gezelschap van K.AK., de Koekelbergse Alliantie van Knutselaars die we uit Brussel hebben geïmporteerd en gelost in Marchienne. Zij experimenteren met nieuwe mogelijkheden voor de realiteit België: een coole koning(in), oplossingen voor problemen die niet bestaan, een zesde parlement, veiligheidsmaatregelen etc.

Het zou kunnen dat zij u vreemde vragen stellen want zij hebben uw mening nodig zoals het hoort in een absolute democratie. Geen paniek, laat uw fantasie de vrije loop want de realiteit is al even twijfelachtig dezer dagen.

De Tenace is open:

Ma-Di-Wo 18-19-20/7 tussen 18-22u

Café Quartier
Donderdag 21 juli vanaf 14u

La Nova Belgica l: interventies door K.A.K.
Bricolage, experimenten, varieté met lokale muzikale intermezzo’s

21u concert
La Jungle (charleroi)

Plat National: Frieten met bouletjes in tomatensaus(8euro) of de betere vegetarische schotel (7euro)

vrije toegang

Na 24u afterparty bij Rockerill, Rue Providence, tgv de Drash National.

Welkom!!!

Uw reporter ter plaatse,
Mme Belga